Česky Deutsch English


Skládka Hraničky

Kontakty: SKLÁDKA HRANIČKY, spol. s r. o.    M U T Ě N I C E

jednatel společnosti  -  Petr Blaha DiS.
tel. 607 149 672   e-mail:  skladka@mutenice.cz
zástupce vedoucího a strojníků - Prčík Stanislav    
ekonom - Lukáš Lamáček
Kontakt: +420 602 101 245

Středisko 01 – Skládka TKO Mutěnice - Hraničky

Provozní doba
pondělí – čtvrtek  7:00 – 14:30 hodin
pátek  7:00 – 14:00 hodin
Pro občany obce Mutěnice je provozní doba prodloužena následovně :
úterý do 18:00 hodin
v sobotu  8:00 – 14:00 hodin

Kontakt: +420 602 101 245 Lukáš Lamáček, Radek Skočík – dispečeři
+420 606 650 041  Stanislav Prčík – správce skládky 

Rozmístnění kontejnerů na tříděný odpad v obci na serveru Mapy.cz 

 

Středisko 02 – Čistírna odpadních vod a kanalizace

Provozní doba kanceláře ČOV
pondělí – středa  7:00 – 15:00 hodin
čtvrtek   7:00 – 18:00
pátek  7:00 – 13:00 hodin
účetní VH: pí Hana Sedlářová   kontakt  +420 518 370 427         e-mail: hanka@mutenice.cz
p. Pavel Mráka   +420 606 428 749,  p. Zdeněk Bezděčka  + 420 724 069 167   – pracovníci VH    

 

Středisko 03 –Technické služby

Provozní doba
pondělí – pátek  7:00 – 15:00 hodin
p. Martin Šupa – vedoucí střediska TS   Kontakt: +420 725 700 923         e-mail: supa@mutenice.cz

 

O společnosti: SKLÁDKA HRANIČKY, spol. s r. o.    M U T Ě N I C E
Skládka hraničky je členěna do tří středisek: Skládka Hraničky, Čistírna odpadních vod a Technické služby.

Skládka Hraničky je páteří společnosti Skládka Hraničky, spol. r.o., s podílem tržeb přes 80 %, z nichž drtivá většina jsou tržby za uložení a likvidaci odpadu na skládce TKO. Skládka je umístěna v katastru obce Mutěnice, v lokalitě zvané Hraničky, zhruba 1 km vzdušnou čarou od obce Mutěnice. Skládka je dostupná po zpevněné asfaltové cestě, pravidelně udržované mechanizací společnosti.

Skládka Mutěnice - Hraničky je skládkou typu SOO- ostatní odpad, s podskupinou S-OO3, určenou pro ukládání odpadů kategorie ostatní odpad včetně odpadů s podstatným vlivem biologicky rozložitelných látek a odpadů, které nelze hodnotit na základě jejich vodného výluhu (viz. Vyhláška 294 ze dne 11. 7. 2005).
V roce 2009 byla uvedena do provozu kompostárna a sběrný dvůr, který se nachází v areálu skládky jako zařízení pro systém využívání komunálních odpadů v mikroregionu VITIS. Společnost dále od r. 2009 provozuje uzavřenou skládku odpadů v lokalitě za vlakovým nádražím (vedle ČOV). Na obě tyto akce se podařilo Obci Mutěnice získat dotaci ve výši až 95%.
 
Čistírna odpadních vod zajišťuje provoz veřejné kanalizace a čistírny odpadních vod v obci Mutěnice a to do roku 2002. Na tržbách společnosti se podílí cca 7 %.
 
Technické služby zajišťuji od roku 2003 provoz technických služeb v obci Mutěnice. Na tržbách společnosti se podílí cca 10 %.
 
Ekonomická situace společnosti
Skládka Hraničky, spol. s r.o., hospodaří od svého vzniku, tj. od r. 1999, v kladných číslech. Dokladem rozvoje společnosti je neustále se zvyšující objem tržeb, který v r. 2010 činil bezmála 36 milionů Kč. Společnost stabilně zaměstnává 20 - 22 pracovníků, v době sezónních prací se počet pracovníků zvyšuje až na 30. Společnost plní v řádných termínech všechny své závazky vůči dodavatelům. Nemá žádné dluhy vůči finančnímu úřadu, OSSZ a ani zdravotním pojišťovnám. V r. 2010 čerpala dva úvěry na kompaktor Bomag ve výši a kolový nakladač CASE (oba na skládku). K stabilní ekonomické situaci přispívá jediný vlastník, tj. Obec Mutěnice, s rozpočtem ve výši více než 40 mil. Kč a počtem obyvatel 3.700.

 

Související dokumenty

Datum Název Popis Formát Velikost
06.02.2011 Výroční zpráva 2008 Obec Mutěnice .doc 42 KB
06.02.2011 Výroční zpráva 2009 Obec Mutěnice .doc 221 KB
31.01.2011 Ceny za uložení odpadu, s platností od 1. 1. 2011 Obec Mutěnice .doc 68 KB
31.01.2011 Předběžná cenová kalkulace stočného 2011 Obec Mutěnice .doc 54 KB
31.01.2011 Předběžná základní kalkulace komunálního odpadu2011 Obec Mutěnice .doc 25 KB
18.08.2009 Ceny za převzetí odpadu s platností od 1. 6. 2009, sběrný dvůr Obec Mutěnice .doc 51 KB
18.08.2009 Ceny za převzetí odpadu s platností od 1. 6. 2009,kompostárna Obec Mutěnice .doc 73 KB
18.08.2009 Formulář - základní popis odpadu Obec Mutěnice .doc 49 KB
18.08.2009 Ceník služeb, platný od 1. 6. 2009 Obec Mutěnice .doc 24 KB
26.3. 2012 Cenová kalkulace stočného za 1 m3 odkanalizované odpadní vody r. 2011 - dle skutečných nákladů Obec Mutěnice .doc 56 KB


fotogalerie

Fotogalerie více fotografií

Video pohlednice

kontaktujte nás

Nabídky práce v regionu