Česky Deutsch English


Skládka Hraničky

Kontakty: SKLÁDKA HRANIČKY, spol. s r. o.    M U T Ě N I C E

jednatel společnosti  -  Petr Blaha DiS.
tel. 607 149 672   e-mail:  skladka@mutenice.cz
zástupce vedoucího a strojníků - Prčík Stanislav    
ekonom - Lukáš Lamáček
Kontakt: +420 602 101 245

Středisko 01 – Skládka TKO Mutěnice - Hraničky

Provozní doba
pondělí – čtvrtek  7:00 – 14:30 hodin
pátek  7:00 – 14:00 hodin
Pro občany obce Mutěnice je provozní doba prodloužena následovně :
úterý do 18:00 hodin
v sobotu  8:00 – 14:00 hodin

Kontakt: +420 602 101 245 Lukáš Lamáček, Radek Skočík – dispečeři
+420 606 650 041  Stanislav Prčík – správce skládky 

Rozmístnění kontejnerů na tříděný odpad v obci na serveru Mapy.cz 

 

Středisko 02 – Čistírna odpadních vod a kanalizace

Provozní doba kanceláře ČOV
pondělí – středa  7:00 – 15:00 hodin
čtvrtek   7:00 – 18:00
pátek  7:00 – 13:00 hodin
účetní VH: pí Hana Sedlářová   kontakt  +420 518 370 427         e-mail: hanka@mutenice.cz
p. Pavel Mráka   +420 606 428 749,  p. Zdeněk Bezděčka  + 420 724 069 167   – pracovníci VH    

 

Středisko 03 –Technické služby

Provozní doba
pondělí – pátek  7:00 – 15:00 hodin
p. Martin Šupa – vedoucí střediska TS   Kontakt: +420 725 700 923         e-mail: supa@mutenice.cz

 

O společnosti: SKLÁDKA HRANIČKY, spol. s r. o.    M U T Ě N I C E
Skládka hraničky je členěna do tří středisek: Skládka Hraničky, Čistírna odpadních vod a Technické služby.

Skládka Hraničky je páteří společnosti Skládka Hraničky, spol. r.o., s podílem tržeb přes 80 %, z nichž drtivá většina jsou tržby za uložení a likvidaci odpadu na skládce TKO. Skládka je umístěna v katastru obce Mutěnice, v lokalitě zvané Hraničky, zhruba 1 km vzdušnou čarou od obce Mutěnice. Skládka je dostupná po zpevněné asfaltové cestě, pravidelně udržované mechanizací společnosti.

Skládka Mutěnice - Hraničky je skládkou typu SOO- ostatní odpad, s podskupinou S-OO3, určenou pro ukládání odpadů kategorie ostatní odpad včetně odpadů s podstatným vlivem biologicky rozložitelných látek a odpadů, které nelze hodnotit na základě jejich vodného výluhu (viz. Vyhláška 294 ze dne 11. 7. 2005).
V roce 2009 byla uvedena do provozu kompostárna a sběrný dvůr, který se nachází v areálu skládky jako zařízení pro systém využívání komunálních odpadů v mikroregionu VITIS. Společnost dále od r. 2009 provozuje uzavřenou skládku odpadů v lokalitě za vlakovým nádražím (vedle ČOV). Na obě tyto akce se podařilo Obci Mutěnice získat dotaci ve výši až 95%.
 
Čistírna odpadních vod zajišťuje provoz veřejné kanalizace a čistírny odpadních vod v obci Mutěnice a to do roku 2002. Na tržbách společnosti se podílí cca 7 %.
 
Technické služby zajišťuji od roku 2003 provoz technických služeb v obci Mutěnice. Na tržbách společnosti se podílí cca 10 %.
 
Ekonomická situace společnosti
Skládka Hraničky, spol. s r.o., hospodaří od svého vzniku, tj. od r. 1999, v kladných číslech. Dokladem rozvoje společnosti je neustále se zvyšující objem tržeb, který v r. 2010 činil bezmála 36 milionů Kč. Společnost stabilně zaměstnává 20 - 22 pracovníků, v době sezónních prací se počet pracovníků zvyšuje až na 30. Společnost plní v řádných termínech všechny své závazky vůči dodavatelům. Nemá žádné dluhy vůči finančnímu úřadu, OSSZ a ani zdravotním pojišťovnám. V r. 2010 čerpala dva úvěry na kompaktor Bomag ve výši a kolový nakladač CASE (oba na skládku). K stabilní ekonomické situaci přispívá jediný vlastník, tj. Obec Mutěnice, s rozpočtem ve výši více než 40 mil. Kč a počtem obyvatel 3.700.

 

Související dokumenty

Datum Název Popis Formát Velikost
2015-12-24 Kalkulace komunálního odpadu rok 2016 na 20 tun odopadu Skládka Hraničky. spol. s r.o. .pdf 382 KB
2015-12-24 Kalkulace komunálního odpadu rok 2016 na 1 200 tun odopadu Skládka Hraničky. spol. s r.o. .pdf 388 KB
2015-12-24 Kalkulace komunálního odpadu rok 2016 na 20 603 tun odopadu Skládka Hraničky. spol. s r.o. .pdf 475 KB
2015-12-18 Předběžná cenová kalkulace stočného za 1 m3 odkanalizované odpadní vody na rok 2016 Skládka Hraničky. spol. s r.o. .doc 102 KB
2015-09-23 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami zpracována dle s 82 zákona č. 90/2012 Sb.. zákon o obchodních korporacích Skládka Hraničky. spol. s r.o. .pdf 795 KB
2015-09-23 Výroční zpráva za rok 2014 Obec Mutěnice .pdf 2530 KB
2015-04-16 Cenová kalkulace stočného za 1 m3 odkanalizované odpadní vody r. 2014 - dle skutečných nákladů Obec Mutěnice .doc 99 KB
14.4.2015 Kalkulace komunálního odpadu - rok 2014 (konečná) Obecní úřad .pdf 23 KB
1.1.2015 C E N Í K S L U Ž E B platný od 1. 1. 2015 Obec Mutěnice .pdf 24 KB
2014-12-22 Skládka Hraničky s. s r.o. oznamuje změnu ceny stočného s účinností od 1. ledna 2015 Obec Mutěnice .doc 207 KB


fotogalerie

Fotogalerie více fotografií

Video pohlednice

kontaktujte nás

Nabídky práce v regionu