Česky Deutsch English


Občanské průkazy

Občanský průkaz může být vydán pouze občanovi, který dosáhl věku 15- let, má trvalý pobyt na území České republiky a má státní občanství České republiky.

 

Doklady potřebné k vydání OP

starý OP
1 ks foto o rozměrech 3,5 x 4,5 cm, která odpovídá současné podobě občana,pozadí bílé, modré nebo přechod těchto barev
rodný list
doklad o stavu ( oddací list, rozsudek o rozvodu s razítkem o nabytí právní moci, úmrtní list)
doklad o vysokoškolském vzdělání - diplom ( doložka )
popř. doklad o státním občanství ČR


Uvedení titulu do OP

vyplněná žádost
rodný list
dosavadní průkaz
doklad o rod. stavu
VŠ diplom ( doložka ) 
bez poplatku


První OP při dovršení 15- ti let
za občana mladšího 15- let žádá o vydání OP jeho zákonný zástupce nejdříve 60 dnů před dovršením 15- ti let věku takového občana, nejpozději v den dovršení 15- ti let věku.
vyplněná žádost
rodný list
1x foto
platný pas, nebo doklad o státním občanství ČR ( žádá se na OÚ )

 

Ztráta, odcizení OP
vyplněná žádost
doklad o rod. stavu
rodný list
1x foto 
správní poplatek 100 Kč


Změna trvalého pobytu, stavu, příjmení
vyplněná žádost
dosavadní průkaz
doklad o změně ( potvrzení o trvalém pobytu, úmrtní list, rozsudek o rozvodu, potvrzení o změně rodin. stavu, oddací list )
rodný list
popř. VŠ diplom
1x foto
Vepsání nepovinných údajů do OP ( děti, manžel ) - poplatek 25 Kč
Na obecním úřadě můžete nahlásit ztrátu, odcizení a nález OP.
 


Video pohlednice

kontaktujte nás

Nabídky práce v regionu