Česky Deutsch English


Kapličky

O zbožnosti mutěnických předků svědčí nejen, že si postavili kostel, ale zbudovali i množství křížů a kapliček. Setkáváme se s nimi nejen v obci, ale jsou rozesety u cest po celém katastru obce. Pro vztyčení každého z nich existoval určitý důvod. Mohlo jim být díkůvzdání, stejně jako tragédie, neštěstí nebo šťastný návrat.

 

Tato boží muka mají i jiný význam. Každé takové místo je označeno v turistických mapách. Říkáme tomu "orientační bod, nebo vojensky - kóta." Podle nich se orientovali vojáci v terénu - proto nebyly valčícími stranami ničeny.

Z rodu na rod udržují potomci tyto křesťanské symboly víry. Někteří však neměli dědice a na jejich místo se dostali jiní majitelé, kteří péči o tyto památky převzali. Ale je i několik křížů, o které nemá kdo pečovat - rody vymřely, anebo další dědici, či potomci si neuvědomují, že by měli o tyto památky pečovat!

 

Kapličky s nadací:

1. Kaple sv. Jana a Pavla na Větřáku byla postavena v roce 1817. Postavil ji zdejší soused Michal Kmenta - bydlel na č.p. 166. Na dům se dostala rodina Martina Hodese. Dům byl však prodán. Koupil jej hospodář Josef Němec. Synové Hodesova rodu se rozešli, založili si vlastní rodiny. Otec Martin se přiženil do Medlova, a tak péči o tuto kapličku převzal syn Josef - zedník s manželkou Františkou č.p. 449. V roce 1965 kapličku opravili - dalšími dědici jsou opět syn Josef s manželkou Františkou, kteří o ni pečují a zdobí ji podnes.

2. Kaple sv. Anny na křižovatce u železničního přejezdu na dolním konci. Postavil ji Jiří Pospíšil č.p. 17. Později péči o kapličku převzal syn Josef s manželkou Juliánou, ti bydleli na č.p. 186. Další dědic, dcera Františka s manželem Michalem Benešem, byli bezdětní. Další péči o ni převzala neteř Štěpánka s manželem Jakubem Hanáčkem. Při úpravě vozovky na této křižovatce zůstala kaplička hluboko pod terénem, což nebylo důstojné, ale byla i stářím sešlá, nutně potřebovala opravu. Požádali MNV o povolení opravy. Do rána ji však úplně rozebrali a přes noc postavili úplně novou. Bylo to v roce 1967. V té době to byl husarský kousek, ale vše vyšlo podle plánu - stojí podnes.

3. Kaple sv. Rócha - nechala ji postavit Obec Mutěnice v roce 1832 na Kerchůvku - cholerovém hřbitůvku. V čas cholery zemřelo v Mutěnicích za 6 týdnů 180 lidí. Celkem je tam pohřbeno 192 lidí, včetně 12 mužů vojska, kterým byly Mutěnice obstoupeny. O kapli se starala Jenoféfa Lamačová. Kaple však byla již částečně věkem sešlá a neznámými vandaly téměř zničena a vykradena. Byl ukraden obraz, který se později objevil v zastavárně. V roce 1991 byla kaple renovována rodem Tesaříkovým č.p. 106.

4. Kaple Panny Marie Sedmibolestné, dnešní ulice Brněnská. Postavili ji v roce 1882 manželé Ignác a Anna Laštůvkovi č.p. 4 jako rotundu. Ve farní kronice je záznam, že byla postavena na místě dřívějších božích muk, postavených kněžnou Marií Antonií z Lichensteinu - provdané Czoborové, asi roku 1720. V roce 1947 rotunda opět restaurována Františkem a Antónií Brablcovými č.p. 4. Je tam namalován obraz na plátně, kdo ho maloval zjištěno není, ale v současné době je obraz (malba) popraskaná. Pokud žila paní Antonie Brablcová starala se o údržbu kaple spolu se sousedkou Annou Zálešákovou. Společně pracovaly na výzdobě, líčení a udržování okolí kaple. Byly pořízeny nové měděné rýny, ty zhotovil zdarma Pavel Kůřil - klempíř, malbu kaple provedl malíř Pavel Švagerka, také zdarma. Dnes má hlavní péči a starost o údržbu sousedka Ludmila Hodesová, ale výzdoby se zúčastňuje i Antónie Kavalcová.

 

Kaple bez nadace:

5. O kapli Nejsvětější Trojice nad (dědinou) osadou je záznam, že stojí od pradávna. Je známo, že v roce 1817 obec kapli opravila a obnovila v kapli obraz. V roce 1861 opravil kapli Jan Procházka č.p. 3. V roce 1941 ji znovu opravil Jakub Štěpánek č.p. 60. Avšak v roce 1994 byla kaple rozbořena do základů a byla znovu postavena nákladem obce. Jinak o ni pečují rodiny Štěpánkova a Blahutova.

6. Kaple sv. Jana Nepomuckého u hlavní silnice k Hodonínu byla postavena na místě starodávné muky z roku 1835. Co tam bylo dříve není známo. Opravovala a udržovala ji Jenoféfa Vaculovičová č.p. 156. Později manželé Jan a Zuzana Hodesovi č.p. 512, byli bezdětní. Dalšími dědici byla neteř Zuzana s manželem Pavlem Hajduchovi č.p. 512 - dnes Karel a Štěpánka Jurkovičovi.

7. Kaple sv. Urbana patrona vinařů, u Bílého kopce. U cesty v blízkosti železniční dráhy dříve stával kamenný sloup s obrázkem sv. Urbana. Vedení dráhy s tím nesouhlasilo, a proto Bartoloměj Ilčík, kterému zemřela při porodu první manželka i s dítětem, nechal na její památku v roce 1901 postavit novou kapličku s obrazem sv. Urbana. V roce 1958 pak pan farář P. Josef Ondra věnoval do kapličky sochu sv. Urbana. Péči o kapličku převzala dcera Filoména provdaná Miklicová - dalšími dědici a opatrovníky jsou manželé Ludmila a Ladislav Kramlovi.

 

Vyšlo ve zpravodaji obecní rady Naše Mutěnice - vánoční 1999, str. 4 - 7.
fotogalerie

Fotogalerie více fotografií

Video pohlednice

kontaktujte nás

Nabídky práce v regionu